Baterijas nomaiņa SHERLOG čipā

Lai nomainītu bateriju Sherlog čipā, Jums būs nepieciešams ass nazis un jauna CR2032 tipa baterija.

  1. Sherlog čips jānoņem no atslēgu riņķa.
  2. Čipa ietvars jāatver ar asu nazi. Visvieglāk to izdarīt no atslēgu riņķa cauruma puses.
  3. Atverot vaļā plastmasas čipa ietvaru redzēsiet mikroshēmu, kuru jāizņem ārā no plastmasas čipa ietvara.
  4. Esošā baterija jāizstumj ārā no mikroshēmas.
  5. Jaunā baterija ar “+” polu uz augšu jāievieto iepriekšējas baterijas vietā un jāiestumj līdz galam.
  6. Liekot mikroshēmu atpakaļ plastmasas ietvarā jāskatās pareizā plastmasas ietvara puse ar taisno malu pie atslēgu riņķa, šajā pusē jābūt mikroshēmas pusei ar bateriju un tās īsāko taisno malu pret šo plastikāta taisno malu.

Ja mikroshēma ir ievietota pareizi, tad čipa plastikāta ietvars aizveras bez lielas piepūles.

Izlietoto bateriju nepieciešams utilizēt saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām kā bīstamos atkritumus atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālos nodošanas punktos.