Par iekārtu

Kas ir Sherlog?

SHERLOG ir radiomeklēšanas iekārta, kas uzstādīta mobilajā objektā (automašīnā, traktorā, laivā, motociklā vai citā objektā) un tas ļauj noteikt objekta atrašanās vietu.

Kā darbojās SHERLOG?

SHERLOG darbojās pēc radiolokācijas principa.

Kādi ir SHERLOG iekārtu veidi?

SHERLOG ir gan aktīvās, gan 
pasīvās iekārtas.

SHERLOG pasīvā iekārta – iekārta, kurai nav 24/7
monitoringa,- objekta meklēšana notiek tikai pēc klienta pieprasījuma, kad viņš
atklājis, ka objekts ir pazudis.

SHERLOG aktīvā iekārta – objektu monitorings 24/7 un
monitoringa centra operatīva rīcība pēc trauksmes signāla saņemšanas.

Atbilstošais SHERLOG iekārtas veids atkarīgs no automašīnas riska klases, automašīnas vērtības, pārvietošanās teritorijas. Informāciju par atbilstošo iekārtu varat atrast šeit: iekārtu veidi.

Kāda ir SHERLOG darbības teritorija?

SHERLOG iekārtas monitorings tiek piedāvāts BALTIJAS, EIROPAS un EIROPAS + NVS valstu teritorijā līdz Urālu kalniem, atkarībā no izvēlētā SHERLOG iekārtas tipa.

Kā tiek meklēts pazudušais objekts?

Baltijas valstīs strādā SHERLOG antenu tīkls, kurš saņem trauksmes signālu. Ja trauksmes signāls ir pamatots, tad uz saņemtā signāla reģionu tiek izsūtīta SHERLOG reaģēšanas grupa. Nepieciešamības gadījumā meklēšanā piedalās lidmašīna, kas aprīkota ar SHERLOG meklēšanas iekārtām.

SHERLOG iekārtu uzstādīšanu un monitoringu Latvijā veic kompānija SIA Rīgas Monitoringa Centrs.