Par iekārtu

Kas ir SHERLOG?

SHERLOG ir radiomeklēšanas iekārta, kas uzstādīta mobilajā objektā (automašīnā, traktorā, laivā, motociklā vai citā objektā) un tas ļauj noteikt objekta atrašanās vietu.

 

Kā darbojās SHERLOG?

SHERLOG darbojās pēc radiolokācijas principa.

 

Kādi ir SHERLOG iekārtu veidi?

SHERLOG ir gan aktīvās iekārtas gan arī pasīvās iekārtas.

Pasīvā SHERLOG iekārta – Iekārta kurai nav 24/7 monitorings, objekta meklēšana notiek tikai pēc klienta pieprasījuma, kad tas atklājis, ka objekts ir pazudis.

Aktīvās SHERLOG iekārtas – objektu monitorings 24/7 un operatīva monitoringa centra rīcība pēc trauksmes signāla saņemšanas

Atbilstošais SHERLOG iekārtas veids atkarīgs no automašīnas riska klases, automašīnas vērtības, pārvietošanās teritorijas. Informāciju par atbilstošo iekārtu varat atrast šeit: iekārtu veidi.

 

Kāda ir SHERLOG darbības teritorija?

SHERLOG iekārtas monitorings tiek piedāvātas ar BALTIJAS, EIROPAS un EIROPAS + NVS valstu teritorijas līdz Urālu kalniem, atkarībā no izvēlētā SHERLOG iekārtas tipa.

 

Kā tiek meklēts pazudušais objekts?

Baltijas valstīs strādā SHERLOG antenu tīkls, kas saņem trauksmes signālu. Ja trauksmes signāls ir pamatots, tad tiek izsūtīta SHERLOG reaģēšanas grupa uz saņemtā signāla reģionu. Nepieciešamības gadījumā meklēšanā piedalās lidmašīna, kas aprīkota ar SHERLOG meklēšanas iekārtām.

SHERLOG iekārtu uzstādīšanu un monitoringu Latvijā veic kompānija SIA Rīgas Monitoringa Centrs.